Member 2973
12 entries
17528 views

 RSS
Immortal since Sep 12, 2011
Uplinks: 0, Generation 4
 • Affiliated
 •  /  
 • Invited
 •  /  
 • Descended
 • max’s favorites
  From rasmus
  Rasmus Project Blog
  Recently commented on
  From rasmus
  intervjuer och citat
  Now playing SpaceCollective
  Where forward thinking terrestrials share ideas and information about the state of the species, their planet and the universe, living the lives of science fiction. Introduction
  Featuring Powers of Ten by Charles and Ray Eames, based on an idea by Kees Boeke.
  From max's personal cargo

  Planering


  IDÉSKISS


  Valet av ämne är viktigt inte minst för att du ska känna att det är givande att jobba med det under så lång tid som du nu förväntas göra.
  Vilket ämne har du valt att arbeta med?

  Graffiti och gatukonst


  Att avgränsa ditt ämne är viktigt då det annars kan vara svårt att nå ett resultat.
  Hur har du valt att avgränsat ditt ämne?

  Jag har valt ge en allmän överblick i ‘grafittivärlden’ samt visa på varför det ofta är tas upp så negativt i vårat samhälle. Mycket fokus kommer även ligga på att visa hur graffiti skiljer sig från just klotter, två ord som ofta blandas ihop med varandra.


  Projektarbetet förväntas ge fördjupade kunskaper om något ämne inom din studieinriktning.
  Hur fördjupar ditt projektarbete dina kunskaper inom din studieinriktning?

  Mitt projektarbete fördjupar kunskapen inom både samhällskunskap och estetik


  Vad är det du ska göra? Förklara kortfattad din projektidé.
  Jag ska tillsammans med Rasmus få en slutprodukt ungefär i stil med en informationsbok/häfte om graffiti. I den kommer det finnas olika fakta, exempel på graffiti och gatukonst, kända arister (t.ex. Banksy), osv. Tillsammans med den kommer vi förmodligen producera någon slags trailer/film.


  Hur man utformar sin undersökning kan ha stor påverkan på vad man kommer fram till.
  Hur ska du gå tillväga?

  Vi ska samla information och undersöka flera olika vinklar. T.ex. folk som själva håller på med gatukonst/graffiti, polis eller någon slags kommunansvarig samt ‘vanligt’ folk.
  Samt självklart läsa olika böcker som berör ämnet. Eventuellt radioprogram eller liknande ifall det finns.


  Att läsa på om sitt ämne är avgörande för kvalitén på slutarbetet.
  Vilken litteratur ska du läsa? Ge 3 exempel på titlar du tänkt dig att börja med.

  Boken Dom kallar oss klottrare av Malcolm Jacobsson och Wall and Piece av Banksy. Även Subway Art av Martha Cooper och Henry Chalfant


  Vilka fakta ska stå som bas för arbetet. Ska du göra någon undersökning?
  Som jag skrev tidigare ska faktan hämtas från böcker, intervjuer, delvis undersökningar samt eventuella radioprogram.


  Hur ska resultaten redovisas? Vilken typ av slutprodukt har du tänkt dig? Hur ska den utformas?
  Slutprodukten ska bli en bok samt eventuellt en film. Boken ska vara med fokus på bra texter och snygga bilder.


  Hur har du och hur ska du använda din blogg/loggbok för att redovisa arbetsprocessen så tydligt som möjligt? (Titta gärna vad det står i betygskriterierna)


  När ska de olika delarna vara färdiga? D v s hur ser din tidsplan ut?

  Wed, Sep 14, 2011  Permanent link

    RSS for this post
  Add comment
    Promote
    
    Add to favorites
  Create synapse
   
   
        Cancel