Member 2973
12 entries
18709 views

 RSS
Immortal since Sep 12, 2011
Uplinks: 0, Generation 4
 • Affiliated
 •  /  
 • Invited
 •  /  
 • Descended
 • max’s favorites
  From rasmus
  Rasmus Project Blog
  Recently commented on
  From rasmus
  intervjuer och citat
  Now playing SpaceCollective
  Where forward thinking terrestrials share ideas and information about the state of the species, their planet and the universe, living the lives of science fiction. Introduction
  Featuring Powers of Ten by Charles and Ray Eames, based on an idea by Kees Boeke.
  From max's personal cargo

  20120213
  Per har svarat på mailet. Han skrev följande:

  Hej!
  Det är klart att vi avsätter resurser för att köpa in en del material och litteratur till projektarbetskursen. Inte minst handlar det om att skolan ordnar med utskrifter och sådant. Hela tiden måste man ha kontakt med sin handledare som gör en bedömning om kostnaderna är rimliga. Om handledaren är osäker tar denne kontakt med skolledningen.
  Dock ligger det på den enskilde eleven att hitta finansiering för sådant som inte behövs för själva bedömningen av arbetet. Det kan till exempel handla om externa utställningslokaler eller kopiering för spridning. Vad det gäller ert önskemål om bidrag till tryckningen av er bok så hamnar det alltså utanför det som skolan kan ta på sig. Möjligen kan det vara aktuellt att skolan bekostar ETT exemplar för att den färdiga produkten ska kunna bedömas, men det är bara om kostnaden är överkomlig. Detta exemplar bör då förstås också finnas kvar på skolan som ett exempel på vad projektarbetet kan resultera i.
  Har ni vidare frågor så hör av er!

  Hälsn
  Per Persson


  Per / Kungstensgymnasiet gick alltså med på att trycka ett exemplar av boken som kommer stanna i skolan ifall det är ett rimligt pris. Med det exemplaret kommer man sen kunna visa hur ett projektarbete i trean kan se ut som slutprodukt.

  Nu gäller det att jag och Rasmus tar reda på var vi kan trycka boken och vad det finns för olika möjligheter.

  Sat, Apr 14, 2012  Permanent link

    RSS for this post
  Add comment
    Promote
    
    Add to favorites
  Create synapse
   
   
        Cancel